HK.apm - 優惠須受有關條款約束,請參閱顧客服務中心之「推廣換領條款及細則」。

【apm冬日購物激賞】
時間過得真係快~轉眼間已經到咗2017年最後一個月! 係時候準備一個2018年年曆計劃大計!
而家只要以電子貨幣**購物消費滿HK$600或以上(憑最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根),即可參與冬日購物激賞乙次,有機會獲得apm x法國人氣插畫大師Tiffany Cooper 座枱年曆乙份(需另加HK$20捐款予救世軍)及其他精美禮品乙份 (禮品數量有限, 換完即止)。

** 電子貨幣包括:信用卡、易辦事或八達通。
優惠須受有關條款約束,請參閱顧客服務中心之「推廣換領條款及細則」。
  • 咨詢電話3148 1200
  • 資訊網頁連 結
  • 地 點 No. 418 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 九龍
  • 請注意,當此地圖不是以一個地址來標記時,其資料的正確與否取決於 Google 地圖的資料提供者們所提供的資料,並且可能隨時會異動。
   在完整的 Google 地圖上查看或規劃路線
  如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

  本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款