NIVEA - 分享以下連結中 ... 嘅影片,NIVEA就會捐贈$10去「和諧之家」,支持更多家庭建構佢哋嘅親密時刻,從暴力...

2016年11月15日星期二 N/A 美容化妝
【仲記得細個一齊搽Creme ?】
無懼時間流逝,當年姐妹間親切嘅呵護與支持,始終不變。透過你我間親密嘅觸碰,表達最貼心嘅關懷與愛護,立即行動,傳遞你嘅關愛!
◆與NIVEA一起傳達關愛的訊息!分享以下連結中 https://goo.gl/3apIJB 嘅影片,NIVEA就會捐贈$10去「和諧之家」,支持更多家庭建構佢哋嘅親密時刻,從暴力與陰霾中站起來抱擁幸福!
  • 咨詢電話+852 2209 3688
  • 資訊網頁連 結
  • 地  點 NIVEA
  • 請注意,當此地圖不是以一個地址來標記時,其資料的正確與否取決於 Google 地圖的資料提供者們所提供的資料,並且可能隨時會異動。
    在完整的 Google 地圖上查看或規劃路線
如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款