JHC 日本城 - #JHC #JHC日本城 #88折 #JHC88折 #JHC日本城88折 #推廣車

2016年11月12日星期六 香港島 家居用品
尋日同前日錯過咗我哋嘅靚靚推廣……車嘅朋友,唔緊要, JHC日本城 25周年.全場88折 流動推廣車同推廣員,今日(12/11)會喺以下時間同地點出現,有時間去玩吓互動遊戲,同推廣車影張相又得,同推廣員影張相都得,share吓,睇吓有乜獎品:

12/11 (六)
約中午12:00至下午2:30
將軍澳 PopCorn 近將軍澳君傲灣出口港鐵站

約下午3:00至下午6:00
將軍澳 新都城中心商場一期 近寶琳港鐵站

多多支持!

JHC ideas.Living 生活添一點趣味。

#JHC #JHC日本城 #88折 #JHC88折 #JHC日本城88折 #推廣車
  • 咨詢電話(852)35123100
  • 資訊網頁連 結
  • 地 點 香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座20樓, 852
  • 請注意,當此地圖不是以一個地址來標記時,其資料的正確與否取決於 Google 地圖的資料提供者們所提供的資料,並且可能隨時會異動。
   在完整的 Google 地圖上查看或規劃路線
  如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

  本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款