Food Taste 鮮味 - 多謝各方好友一直支持, 今日全部活海鮮一件不留, 全部比各位高品味, 又有要求既粉絲帶晒返屋企同家人, h...

2016年11月13日星期日 新界及離島 飲食/休閒/娛樂
多謝各方好友一直支持, 今日全部活海鮮一件不留, 全部比各位高品味, 又有要求既粉絲帶晒返屋企同家人, honey, 老死一齊分享, 多謝!!!

我地星期四又會有又飛機運到既新貨, 星期三會再通知各位粉絲, 詳情請留意我地面書既更新

約定你地, 到時見! Chao!
  • 咨詢電話98231039
  • 資訊網頁連 結
  • 地 點 新界粉嶺聯和墟熟食街市地下M32號鋪, 香港
  • 請注意,當此地圖不是以一個地址來標記時,其資料的正確與否取決於 Google 地圖的資料提供者們所提供的資料,並且可能隨時會異動。
   在完整的 Google 地圖上查看或規劃路線
  如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

  本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款