Fortress 豐澤 - 優惠受條款及細則約束。

2017年11月14日星期二 N/A 電器數碼
【兄弟姊妹一起衝!再唔衝就 GG 了~】
啱啊!事關豐澤「豐賞日」已經嚟到最後一星期,再唔衝就真係「Game Over」㗎啦!

「豐賞日」除過百款豐賞優惠等緊你,仲有低至半價嘅精選貨品^同最後一週超筍優惠,即刻把握最後機會,衝入豐澤瘋狂掃貨啦!

更多優惠> https://goo.gl/bWC4ey

^所有精選貨品/禮品數量有限,售/送/換完即止。
優惠受條款及細則約束。
指定產品只於部份門市有售。

#FortressHK #Thanksgiving #豐賞日 #搶到筍嘢就GoodGame #搶唔到筍嘢就GameOver
    • 咨詢電話(852) 2555 5788
    • 資訊網頁連 結
    如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

    本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款