Egg Optical Boutique (HK) - 凡買眼鏡產品就送聖誕禮物包俾你 ~入面除咗有5合1嘅優惠劵, 仲有神秘小禮物一份!

2016年11月23日星期三 N/A 配件飾品
真。打救你銀紙

雖然11月都未過, 但全城嘅聖誕氣氛已經好濃厚, 咁開心~ eGGMAN 又喺時候打救你! 由即日起會推出聖誕二重賞,第一賞! 精選太陽眼鏡$180起; 第二賞! 凡買眼鏡產品就送聖誕禮物包俾你 ~入面除咗有5合1嘅優惠劵, 仲有神秘小禮物一份! 真喺未聖誕先興奮,慳咗嘅銀紙就可以用黎過Happy Christmas 喇~

條款及細則:

- 推廣日期:2016年11月23日至12月25日

第一賞:

- 適用於全線eGG分店

- 指定太陽眼鏡$180起

- 不可與其他優惠同時使用

- 如有任何爭議, eGG Optical Boutique Limited保留最終決定權

第二賞

- 適用於全線eGG及eGG*

- 凡購買眼鏡產品可獲聖誕禮品包一份

- 所有禮品不得退換、轉讓、轉售或兌換現金

- 禮品不設挑選及更換, 數量有限,送完即止

- 如有任何爭議, eGG Optical Boutique Limited保留最終決定權
如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款