tmtplaza 屯門市廣場 - #百老滙午茶生活 #百老滙有禮預埋你 #百老滙會員優惠又點止咁少 #broadwayhk

【聽日同宇宙人一齊開綠茶TEA PARTY!】

鍾意歎午茶嘅宇宙人已經準備好喺今個周末同大家一齊開TEA PARTY!今個星期六、日Broadway百老滙會員嚟屯門市廣場百老滙門市Like我哋嘅Facebook專頁,就可以免費拎走由宇宙人為你精心挑選嘅北川半兵衞商店日式綠茶一支!派晒就無架喇!

日期:10月14日 - 10月15日
地點:1 期 G 樓 G011號舖

北川半兵衞商店 #日式綠茶 #派完即止 #CRAFTHOLIC #表示已被宇宙人俘虜 #數量有限 #隔住個mon都想要 #百老滙午茶生活 #百老滙有禮預埋你 #百老滙會員優惠又點止咁少 #broadwayhk
  • 咨詢電話2450 7782
  • 資訊網頁連 結
  • 地 點 新界屯門屯順街 1 號, 香港
  • 請注意,當此地圖不是以一個地址來標記時,其資料的正確與否取決於 Google 地圖的資料提供者們所提供的資料,並且可能隨時會異動。
   在完整的 Google 地圖上查看或規劃路線
  如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

  本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款