Satami - 會員只要購物滿折實後HK$1,000即可獲贈【福袋禮品包1】一份 (價值HK$128),裡面包括好事成雙「富」兩條!

2018年1月6日星期六 N/A 內衣
【新年給你多一點禮:Satami有「富」送!】
新嘅一年,Satami決定將祝福送比大家!會員只要購物滿折實後HK$1,000即可獲贈【福袋禮品包1】一份 (價值HK$128),裡面包括好事成雙「富」兩條!而購物滿折實後HK$2,000即可獲贈【福袋禮品包2】一份 (價值HK$228)!仲包一條好意頭長「富」添!拿拿拿!非會員都有份架!只要購物滿正價HK$1,288即可成為永久9折會員及可獲贈【福袋禮品包1】一份,購物滿正價HK$2,888即可成為兩年期85折黑卡會員及可獲贈【福袋禮品包2】一份 ,快啲嚟門市購物,喺新嘅一年入貨啦!換到福袋嘅粉絲,影張相嚟睇下,吸引下其他粉絲啦!

Satami有「富」送:https://goo.gl/J7oMAA

#新年送褔 #新年送富 #給你多一點禮 #好事成雙富 #好意頭長富
如果這則資訊已過期了,先別急著離開~ 點這裡瀏覽最新的資訊!

本網站不保證資訊的正確性和您對其內容的理解是否符合您的期望。每則資訊都有其時效性及其內容的解釋/修改/使用權皆屬於該商品或服務的賣方或供應方。 請參閱使用條款